| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Vydání vysvědčení


Vážení rodiče,

vydání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhne dne 30. 6. 2020 na školní zahradě. Vysvědčení bude vydáváno dle časového harmonogramu odděleně pro jednotlivé třídy. Žáci budou přicházet na zahradu příjezdovou bránou, do budovy školy nebudou vstupovat. Žáci musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Prohlášení je k dispozici na našich internetových stránkách a také ve škole. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni podle známek získaných za období 2. pololetí před uzavřením školy, domácí práce může známky případně pouze vylepšit.

Časový harmonogram vydávání vysvědčení

2. A          8:00 h

3. A          8:30 h

5. A          9:00 h

6. A          9:30 h

8. A          10:00 h

9. A          10:30 h

PrŠ           11:00 h

 

Děkujeme Vám za spolupráci v tomto školním roce. Pochvala patří žákům, kteří pečlivě vypracovávali domácí úkoly zadávané v době uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru.

Přejeme všem krásné prázdniny. Těšíme se na Vás v novém školním roce 2020/2021, kdy Vás 1. září přivítáme v přípravné třídě, základní škole a Praktické škole dvouleté.                           

                                                

                                        Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka

    
zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.