| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Veselé zoubky 2019


I v letošním školním roce se naši prvňáčci spolu s druháky zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Díky tomuto projektu dm drogerie markt s. r. o jsme získali materiály, které dětem učení zpestřily. Celý jeden vyučovací den jsme se „starali“ i své zuby. Děti se nejdříve podívaly na zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Potom jsme si povídali o tom, že správná péče o chrup není jenom čistění zubů, že sem patří správná životospráva, ale i pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře atd. To vše pomocí výukového CD s interaktivním programem, na kterém byly pro žáčky připraveny zajímavé úkoly. V další hodině jsme si z modelíny, polystyrénové pěny a papíru, vyráběli „umělé“ zuby, na kterých jsme nacvičovali správnou techniku čistění zoubků. A na závěr jsme si všichni, téměř ukázkově, vyčistili zuby své. Kartáček, pastu, přesýpací hodiny a další drobnosti každé dítě dostalo v balíčku od pořadatele projektu.

Celý zoubkový den ve škole se nám líbil. Teď už jen, abychom všechno co známe a umíme, dodržovali i doma.


Mgr. Jana Hoffmannová


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.