| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Pomáháme přírodě


Je 11. října 2019 a my se probouzíme do ponurého rána. I přes nepřízeň počasí jsme s odhodláním   a nadšením zahájili projektový den 72 hodin pod heslem „Pomáháme přírodě“.

Ve škole si nejdříve povídáme s žáky o tom, jak je důležité nasbírat co nejvíce kaštanů a žaludů,

protože v zimě dostatek energie dostává vysoká zvěř hlavně z plodů – bukvic, kaštanů a žaludů. Chutnají jí ale též padaná jablka, krmná řepa a mrkev. Zvěř má také ráda kůru a větévky břízy, habru a borovice lesní. Ptáčci v zimě také trpí nedostatkem potravy, a proto je správné   je dokrmovat.

Žáci přípravné třídy, 1. A, 3. A, 5. A a děvčata z 6. A, 8. A, 9. A a Praktické školy v 9.00 hodin s nadšením a odhodláním vyráží s velkými pytli, taškami a kbelíky do zámecké zahrady na sběr kaštanů a žaludů. Chlapci z druhého stupně mají za úkol zabudovat na školní zahradě   a v zahradě dětského domova krmítka a ptačí budky, zasadit ovocný strom.

Projekt se velice vydařil a věříme, že nebyl poslední a podobných akcí bude na naší škole více. Největší pochvalu si zaslouží žáci, učitelé a naše paní ředitelka Mgr. B. Stádníková, která nás v projektu podporovala. Z výsledků naší práce jsme všichni měli dobrý pocit, protože jsme udělali něco pro přírodu.


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.