| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Na návštěvě v Háji


Nedávno jsme dostali dopis od našeho staršího kamaráda, který nás pozval na již XVI. ročník festivalu tvořivosti „HÁJSKÝ KOHOUT 2019“, který se konal ve čtvrtek 19. 9. 2019, ve velmi pěkném prostředí areálu Domova sociálních služeb v Háji u Duchcova. Kromě slunečného, leč již chladného počasí, nás tam čekalo milé překvapení v podobě vystoupení místních klientů, ale i klientů z dalších i zahraničních ústavů, taneček dětí z mateřské školy, odpolední vystoupení Olgy Lounové a skupiny Maxíci. O celkovou dobrou pohodu se pak postaraly stánky s občerstvením, drobnou keramikou nebo třeba malováním na obličej. Na návštěvě se nám moc líbilo, setkání s kamarády jsme si užili a už dnes se těšíme na nějaké další.


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.