| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Karneval


Dne 7. 2. 2020 naše škola zorganizovala maškarní karneval. Po chodbách se procházela spousta masek. Masky si žáci přinesli z domova nebo si je v rámci pracovní výchovy vyrobili ve škole. Po chodbách se procházeli princezny, královny, klauni, Červená karkulka s vlkem, kočky, Hulk se smrtkou, zranění a nemocní a mnoho dalších, krásných masek. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště a svědomitě plnili soutěže, za které pak byli odměněni. Na stanovištích museli poznávat věci poslepu, shodit plechovky míčkem, prolézt tunelem, složit puzzle, navléct co nejrychleji dřevěné korále, sesbírat předměty rukavicí nebo správně složit magnetické tvary. Poté se zúčastnili karnevalového bálu v tělocvičně a společně si zatančili. Vyhodnoceny byly tři nejlepší masky z každé kategorie. Odměnu si však zasloužili všichni. Všichni jsme si bál užili a těšíme se na další akce pořádané školou.

 Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.