| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Informace pro rodiče


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zůstane naše základní a střední škola až do 30. 6. 2020 uzavřena. Žáci do konce tohoto školního roku nebudou osobně docházet do školy. Výuka bude nadále zajišťována zadáváním domácích úkolů, pracovních listů. Školu můžete nadále kontaktovat pro zadání úkolů níže uvedenými způsoby.

Telefonicky na tel. 417 835 324, e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz, případně osobně.

Rodičům budou rozesílány jednotlivá zadání úkolů pomocí SMS zpráv.

 

Připravené materiály si také můžete vyzvedávat ve škole. Úkoly budou předány u hlavního vchodu. Stačí zazvonit na zvonek, nejlépe ředitelna či zástupce ředitele, a to nejlépe v čase od 8,00 do 12,00 hod.

 

V případě zájmu může rodič nahlásit e-mailovou adresu, na kterou budou jednotlivá cvičení zasílána.

 

Žáci se mohou učit doma i sami – pravidelně si číst, opakovat probrané učivo z českého jazyka a procvičovat matematiku.

 

Závěrečné hodnocení na vysvědčení na konci letošního školního roku 2019/2020 bude provedeno na základě hodnocení (známek) získaných za období 2. pololetí školního roku v době, kdy ještě děti byly osobně přítomny ve škole.

 

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů se neváhejte na nás obrátit. Děkujeme Vám za dosavadní vzájemnou spolupráci.

                                                                                              

                                                                  Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.