| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Duchcovská růžička 2019


            Jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže „Duchcovská růžička“, která se konala 20. 2. 2019. Mezi zúčastněnými byli jmenovitě tito žáci: Petr Pollák, Josef Soukop, Tereza Šilpochová, Marie Šilpochová, Izabela Lázoková, Imrich Ferko, Radek Peter, Jiří Urban. Jejich úkolem bylo naučit se a odrecitovat jednu nebo dvě básně dle věkové kategorie. Tento ročník byl pro nás velmi úspěšný, jelikož naši žáci Izabela Lázoková, Josef Soukop a Radek Peter získali diplom za čestné uznání ve své kategorii. Chceme jim poděkovat za reprezentaci školy a pochválit také třídní učitelky, které se s nimi na soutěž pečlivě připravovaly.

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.