| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Distanční výuka


Nadále probíhá distanční výuka. Úkoly budou zadávány vždy v úterý. V čase od 10:00 h do 12:00 h si můžete připravené materiály ve škole vyzvednout. Úkoly budou nadále předávány u hlavního vchodu. Stačí zazvonit na zvonek, nejlépe ředitelna, zástupce ředitele či kancelář, a to nejlépe v čase od 10:00 do 12:00 hod. V uvedeném čase je také potřeba vypracované úkoly odevzdat. Je možné domluvit si jiný termín pro vyzvednutí úkolů.

Žáci se mohou učit doma i sami – pravidelně si číst, opakovat probrané učivo z českého jazyka a procvičovat matematiku.

Rodiče mohou kontaktovat školu telefonicky na tel. 417 835 324, e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz, případně osobně.

V případě zájmu může rodič nahlásit e-mailovou adresu, na kterou budou jednotlivá cvičení zasílána.

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.