| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Distanční výuka od 2. 11. 2020


V době uzavření školy bude probíhat výuka distančním způsobem. Výuka bude zajišťována zadáváním domácích úkolů, pracovních listů. Pro žáky budou vždy ve středu připraveny učební materiály, které si můžete vyzvednout vytištěné. Vypracovaná zadání je pak možné následující středu odevzdat a vyzvednout úkoly další. Úkoly budou předány u hlavního vchodu. Stačí zazvonit na zvonek (ředitelna, zástupce ředitele, hospodářka či účetní), a to nejlépe v čase od 8,00 do 12,00 hod. V případě zájmu mohou být úkoly zasílány na e-mailovou adresu, kterou rodiče nahlásí.

Třídní učitelé budou všechny rodiče kontaktovat telefonicky s informacemi o způsobech distanční výuky.

Rodiče, kteří uvedli, že mají zájem o on-line výuku, budou kontaktováni a bude domluven způsob on-line komunikace.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám vzdělávání dětí bude společně dařit. Při práci Vám přejeme hodně trpělivosti. Především buďte v pohodě a chraňte si zdraví své a zdraví svých dětí.

                                                                      

                                                                   Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.