| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Den stromu 2020


Dne 23. října jsme se na naší škole připojili k těmto „oslavám“. Na vycházce jsme se seznámili se stromy, které rostou v okolí naší školy, dozvěděli jsme se o nich spoustu nových věcí. Už nám nedělá problém rozlišit lípu od javoru a břízy, poznáme i borovici a smrk. Každý  si asi dokáže představit, proč jsou stromy a lesy důležité pro naši planetu. Doprovázejí nás od kolébky po rakev. Vyrábějí kyslík, odpařují vodu, zpevňují půdu, poskytují plody a dřevo, jsou domovem mnoha živočichů, pohlcují hluk, vytvářejí stín, filtrují ovzduší...  A jsou krásné.

Pro I. a II. stupeň byla připravena prezentace Luštěnky, kde si žáci prohloubili a ověřili  své znalosti. Naším dalším úkolem bylo vyrobit strom z papírové mozaiky a doplnit k obrázku popis stromu, známé druhy stromů, plody stromů. Každá třída se zhostila své práce naplno    a s odhodláním splnit úkoly co nejlépe. Všem se projektový den moc líbil.


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.