| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Den stromů 2018


Dne 19. 10. 2018 se konal na naší škole projektový den, kde si měli naši žáci upevnit znalosti o důležitosti stromů a rostlin v přírodě. Pro I. a II. stupeň byla připravena prezentace Listnaté a jehličnaté stromy, při které si žáci prohloubili své znalosti, které si ověřili při plnění pracovních listů a při hře puzzle. Žáci první třídy z vylisovaných listů vytvořili stromy a postavičky. Potom nakreslili plakát na téma „Strom - domov pro zvířátka“. Třetí třída při skupinové práci vyrobila Strom přátelství, kde každý napsal na list nějaký hezký vzkaz pro kamaráda. Při vycházce, vytvořili frotáž kůry a poté ji ve třídě dozdobili různobarevnými listy přátelství. Čtvrtá třída zhlédla dokument o největších stromech světa a pak v tělocvičně společně vytvořili s 9. A  a PrŠ strom z lidských těl. Sedmá třída vyrobila kouzelný les z toho, co nasbírali v průběhu vycházky (větvičky, listy, kůru, plody), a protože do každého lesa patří skřítkové tak si každý žák vyrobil ze šišek a jiných plodů malého lesního skřítka. Osmá třída zakreslila rodokmen, podobnost lidského těla a stromu (od semínka po vzrostlý strom), při vycházce změřili u nejmohutnějšího stromu obvod kmenu, zakreslili a určili druh stromu v zámecké zahradě. Devátá třída a PrŠ, sestavila herbář z listů, větviček stromů, které žáci nasbírali v průběhu vycházky. Úkol pro všechny byl, vybrat si jeden strom v okolí školy. Pomocí fotografií, kresby, malby zaznamenat změny ve všech ročních období. Hotové práce odevzdají až na konci školního roku. Všichni zúčastnění měli hodně práce se splněním tohoto projektu, každý ho však splnil dle svých možností a schopností.


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.