| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Advent


            Každý rok, vždy v prosinci, probíhá na naší škole projektový měsíc Vánoce. Po celou dobu žáci plní různé úkoly, účastní se sportovních turnajů, probíhají vánoční dílničky atd.

  Letošní prosinec byl vzhledem k situaci jiný. Sice jsme jako speciální škola otevřeni pro všechny žáky bez rozdílu, ale musíme dodržovat různá opatření, která nám neumožňují dělat všechno tak, jako jindy. Přesto jsme si čekání na Vánoce užili. Vyzdobili jsme si školu, povídali si o Vánocích, přišel i Mikuláš s celým doprovodem. V rámci vánočního luštění třídy mezi sebou soutěžily v plnění různých úkolů, při kterých jsme si procvičili matematiku, češtinu, ale i své znalosti o Vánocích trochu jinak. Nakonec, poslední den školy, si každá třída uspořádala svou malou vánoční besídku, kde jsme si povídali, mlsali donesené cukroví a navzájem si i nadělili malé dárky. Bylo to fajn, ale už se těšíme, že příští Vánoce to bude zase jako dřív.


Fotogalerie k článku

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.