| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

„Napište babičkám a dědečkům“


Toto dlouhé a pro mnohé obtížné období překonával každý různým způsobem. Většinou nás všechny svazovala spousta zákazů, nařízení a různých opatření.

            Nás samotné poznamenala tato doba také, i my nemůžeme navštěvovat své rodiny, jsme v kolektivním zařízení, stejně tak jako senioři v domovech pro seniory.    Naštěstí to všechno zvládáme díky učitelům a tetám, kteří se nám věnují. Dokážeme si tedy představit, jak může být některým babičkám a dědečkům v Domovech seniorů, za kterými stejně, tak jako za námi, nikdo nesmí. Zapojili jsme se tedy do výzvy „Napište babičkám a dědečkům“ a 29 z nich napsali dopis. Věříme, že je to potěšilo.

 

učitelé a děti z DD Duchcov

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.