Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Vánoční besídka 2009

Tak ro se sešel s rokem a už tu máme další naší akci. Tentokrát Vánoční besídku. Celou akci si připravili naši žáci a to pod vedením učitelů. A co jsme mohli letos shlédnout? Byly to písničky naší hudební skupiny KONTRASTY, dále se představili žáci s básničkami, koledami a vtipnými scénkami. Vyvrcholením ovšem bylo vystoupení žáků, kteří na vlastní text rapovali do hudby, což sklidilo ohromný potl...zobrazit celý článek

Mikuláš 2009

4.12.2009 jsme v naší škole uspořádali den s názvem Mikuláš 2009. Žáci praktické školy si vše pod vedením p.učitelky Slukové pěkně připravili a jako každý rok obcházeli jednotlivé třídy. Hlavně v nižších ročnících bylo vidět věliké očekávání a i nějaké slzičky se objevily. Ale Mikuláš a andělé vždy vše zachránili a pak byly jen úsměvy. Žáci ze všech tříd si naopak pro Mikuláše připravili bá...zobrazit celý článek

Den stromu -říjen 2009

Jako každý školní rok, tak i letošní jsme na naší škole uspořádali projektový den s názvem Den stromu. Účastnila se celá škola a jednotlivé třídy musely plnit různé úkoly, které na ně čekaly ve třídách, tělocvičně i v parku. Úkoly byly zaměřeny především na přírodu kolem nás a musíme říci, že hl. organizátorům se den vydařil a všem se líbil....zobrazit celý článek

Závěrečné zkoušky v PrŠ - 2008/2009


Závěrečné focení tříd 2008/2009

V červnu proběhlo závěrečné focení tříd, a tak budou mít žáci hezkou vzpomínku na školní léta.

Dětský den 2009

Jako každý rok, tak i letos naši žáci patřičně oslavili Dětský den. Bylo připraveno mnoho soutěží pro malé, ale i větší děti, a to na několika místech v Duchcově. Počasí nám přálo a Všem dětem se moc líbil den, při kterém si mohli zasoutěžit a i obdržet drobné sladkosti. Takže zase příští rok....zobrazit celý článek

Den Evropy 2009

V pondělí 11.5.2009 jsme u nás ve škole pořádali další projektový den, tentokrát Den Evropy. Každá třída si vylosovala jeden stát Evropské unie a měla za úkol o tomto státě si připravit co nejvíce charakteristických informací. Dále musely jednotlivé třídy plnit úkoly týkající se Evropské unie, ty pak byly hodnoceny komisí. V tělocvičně se třídy prezentovaly jako státy a to za pomoci hudby a různýc...zobrazit celý článek

Čarodějnice 30.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní jsme si v naší škole připravili akci a názvem ČARODĚJNICE 2009. Děti, ale i učitelé se patřičně upravili, aby byli připraveni na pravý čarodějnický rej. Celá akce se konala v prostorách naší tělocvičny, kde se jednotlivé třídy postupně představovaly. Porota z řad učitelů měla za úkol hodnotit a vybírat nejlepší čarodějnice a čaroděje. Závěr celého dopoledne byl ve zna...zobrazit celý článek

Projektový den – Den Země – 24.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní školní rok si naše škola připravila v rámci projektového dne Akci s názvem „ Den Země". Děti měli stanovené úkoly, které měli v průběhu dne plnit. Tyto úkoly byly bodově hodnoceny S tím, že zvítězí ta třída, která bude mít bodů nejvíce. Z úkolů lze uvést například výrobu papírové zeměkoule z plastových víček vytvořit květinu a nebo zhotovit model elektrárny. Závěrem s...zobrazit celý článek

Den s první pomocí - 17.4.2009

V pátek 17. 4. 2009 proběhl na naší škole „ Den s první pomocí “. Přijeli studenti s paní učitelkou ze Střední zdravotnické školy z Teplic, kteří pro nás měli připravené ukázky první pomoci ošetření zraněných, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. Ukázky byly zaměřené na pomoc postiženému s minimálním vybavením zdravotnického materiálu. Zúčastnění se dozvěděli mnoho zajímavého a hlavně...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.