Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Dětský den 2009

Jako každý rok, tak i letos naši žáci patřičně oslavili Dětský den. Bylo připraveno mnoho soutěží pro malé, ale i větší děti, a to na několika místech v Duchcově. Počasí nám přálo a Všem dětem se moc líbil den, při kterém si mohli zasoutěžit a i obdržet drobné sladkosti. Takže zase příští rok....zobrazit celý článek

Den Evropy 2009

V pondělí 11.5.2009 jsme u nás ve škole pořádali další projektový den, tentokrát Den Evropy. Každá třída si vylosovala jeden stát Evropské unie a měla za úkol o tomto státě si připravit co nejvíce charakteristických informací. Dále musely jednotlivé třídy plnit úkoly týkající se Evropské unie, ty pak byly hodnoceny komisí. V tělocvičně se třídy prezentovaly jako státy a to za pomoci hudby a různýc...zobrazit celý článek

Čarodějnice 30.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní jsme si v naší škole připravili akci a názvem ČARODĚJNICE 2009. Děti, ale i učitelé se patřičně upravili, aby byli připraveni na pravý čarodějnický rej. Celá akce se konala v prostorách naší tělocvičny, kde se jednotlivé třídy postupně představovaly. Porota z řad učitelů měla za úkol hodnotit a vybírat nejlepší čarodějnice a čaroděje. Závěr celého dopoledne byl ve zna...zobrazit celý článek

Projektový den – Den Země – 24.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní školní rok si naše škola připravila v rámci projektového dne Akci s názvem „ Den Země". Děti měli stanovené úkoly, které měli v průběhu dne plnit. Tyto úkoly byly bodově hodnoceny S tím, že zvítězí ta třída, která bude mít bodů nejvíce. Z úkolů lze uvést například výrobu papírové zeměkoule z plastových víček vytvořit květinu a nebo zhotovit model elektrárny. Závěrem s...zobrazit celý článek

Den s první pomocí - 17.4.2009

V pátek 17. 4. 2009 proběhl na naší škole „ Den s první pomocí “. Přijeli studenti s paní učitelkou ze Střední zdravotnické školy z Teplic, kteří pro nás měli připravené ukázky první pomoci ošetření zraněných, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. Ukázky byly zaměřené na pomoc postiženému s minimálním vybavením zdravotnického materiálu. Zúčastnění se dozvěděli mnoho zajímavého a hlavně...zobrazit celý článek

Velikonoční soutěž

Jak to rychle ubíhá. Je to již rok, co jsme pořádali první soutěž žáků základních škol praktických, speciálních škol a praktických škol, pod názvem „Velká velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslici.“ Dne 7.4.2009 se opět sešli zástupci těchto škol z celého okresu Teplice. Neobvyklé soutěžní dopoledne zahájila ředitelka Mgr. Blanka Stádníková. Představila dětem hodnotící komisi, ve které nechyběly ...zobrazit celý článek

Miss - 2009

MISS Základní školy praktické v Duchcově Nejen média se mohou pochlubit každoročním výběrem nejkrásnějších dívek v České republice, ale také naše škola se pravidelně účastní této soutěže v rámci speciálních škol teplického okresu. Letos jsme se rozhodli uspořádat přípravné školní kolo, aby si dívky mohly vyzkoušet, co je čeká, připravit si svá vystoupení a v domácím prostředí předvést, že jsou těm...zobrazit celý článek

Abilympiáda - Bílina 2009

Byli jsme úspěšní Byl aprílový den, a přesto, že nám v náš významný den ujel autobus, se nám po celý den v Bílině dařilo moc dobře. Zúčastnili jsme se totiž Abilympiády. Jedná se o soutěž, kterou již 5. rokem pořádala Základní škola praktická v Bílině pro žáky základních škol praktických v okrese Teplice. Soutěžilo se v těchto kategoriích: dílenské práce - „Jsem ozdoba tvého psacího stolu“, ruční ...zobrazit celý článek

Turnaj ve vybíjené a sálové kopané - 6.3.2009

V pátek 6.3.2009 žáci 6.B a 7.A změřili své síly ve vybíjené a sálové kopané se žáky sedmých tříd ze Speciální školy u Červeného kostela v Teplicích. Ve vybíjené naše smíšené družstvo, ve složení B.Chocholová, S.Kimová, M.Drahňák, D.Bledy, J.Giňa a R.Karchňák, porazilo svého soupeře 2:0. Musíme však sportovně uznat, že první polovinu hry proti nám stálo čistě dívčí družstvo. Naše barvy ve fot...zobrazit celý článek

Školní Vánoční besídka

Taktéž pro všechny žáky školy byla připravena Vánoční besídka. V prostorách jídelny se uskutečnila vystoupení naší pěvecké skupiny KONTRASTY a i vystoupení dalších žáků. Hlavně menší děti měli vše pěkně připravené a to včetně kostýmů. Po všech vystoupeních proběhlo vyhodnocení školních soutěží, které bylo spojeno s odměňováním žáků. Vedení popřálo všem hezké vánoční svátky a hodně dárečků po...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.