Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Pohádková olympiáda 2013

Dne 21. 3. 2013 - 1. Pš a 2. Pš se zúčastnily „Pohádkové olympiády“ na ZŠP v Bílině. Žáci soutěžili ve znalosti pohádek, skládání pohádkových dvojic, ve výtvarném zpracování pohádkových postav a v pohádkovém „Člověče nezlob se“. Po ukončení „ Pohádkové olympiády“ se konal turnaj ve vybíjené, kde jsme se umístili na 2. a 4. místě. Na závěr proběhlo vyhodnocení všech disciplín: ...zobrazit celý článek

Nakresli tři krále

V rámci tříkrálových sbírek vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí výtvarnou soutěž "Nakresli tři krále" pro oblast Duchcova a pro oblast FATYMu. V Duchcově vybírali obrázky tříkráloví koledníci 5. ledna, kdy se v celém městě konala tříkrálová sbírka. Sešlo se 40 výtvarných prací, opravdu pěkných a porota měla nelehké rozhodování. Vyhodnocení: Daniel Kapura - 1. místo, II. kategorie Tibor Berky ...zobrazit celý článek

Nabídka středních škol

Systém ISA+ obsahuje nejen aktuální přehled vzdělávací nabídky, ale i informace potřebné pro výběr školy a oboru a informace o absolventech škol a možnostech jejich uplatnění na trhu práce. Systém navíc přináší i řadu novinek, např. možnost výběru podle školních vzdělávacích programů, nové videoukázky k technickým oborům vzdělání, profitest, výběr oborů podle obrázků, novou sekci „Bez bariér až na...zobrazit celý článek

Mikuláš 2012

Jako každý rok se na naší škole započalo s přípravou na nejkrásnější svátky roku již s příchodem první adventní neděle, kdy jsme si zazpívali při rozsvěcení vánočního stromu  v Duchcově. Při vstupu do školy byla  odevšad cítit atmosféra přicházejících Vánoc. Na chodbách se hrdě tyčily stromečky a betlém, tak jako každoročně, se rozrostl o nové přírůstky. Během celého prosince se střídala jedna ak...zobrazit celý článek

Zprávičky ze školy

V rámci dopravní výchovy proběhla na naší škole beseda organizovaná Policií ČR. Policistky opětovně děti seznamovaly s problematikou dopravní výchovy a s pravidly silničního provozu. Dík jim patří i za poskytnuté pomůcky. V měsíci říjnu proběhl ve škole projektový den – Den stromu. Děti plnily různé úkoly, nezajímavějším byla výroba stromů různými výtvarnými technikami. V současné době jsou strom...zobrazit celý článek

Fláje 2012

Obnovitelné zdroje energie v Krušných horách Dne 9. 11. 2012 se 25 žáků II. stupně ZŠP, ZŠS a PrŠ, zúčastnilo okružní jízdy po Krušných horách. Cílem akce bylo poznávání možností obnovitelných zdrojů energie v Krušnohoří.            Naše putování začalo prohlídkou přehradní nádrže Fláje, která zásobuje pitnou vodou náš region. Zcela výjimečně nám bylo umožněno zhlédnutí útrob tohoto vodního ...zobrazit celý článek

čarodějnice 2012

            Jako každým rokem jsme se i letos slétli 30. 4. na rej čarodějnic v naší škole. Ráno se žáci sešli ve třídách se svými vrchními čarodějnicemi a pilně se chystali na velký svátek. Všude se to hemžilo maskami a kostýmy v duchu tajemna.  Od půl deváté bylo připraveno promítání, jak jinak než kouzelnické. Žáci z prvního stupně shlédli „Saxanu“ a ti starší „Mou krásnou čarodějku“. Poté byly...zobrazit celý článek

„Bořeňská čarodějnice 2012“

            Dne 17. 4. jsme se zúčastnili soutěže „Bořeňská čarodějnice“, která se konala v Městském divadle v Bílině. Soupeřit s ostatními tanečníky jsme vyrazili ve dvou kategoriích. V druhé kategorii nás reprezentovala třída 3. A se svým Megamixem. A ve třetí kategorii soutěžily dívky ze 7. A a 8. A se svým vystoupením roztleskávaček. Bohužel, ani jedno z našich vystoupení se neumístilo v celko...zobrazit celý článek

„Den Země“

Tento den  je  pro naší  školu každoročně velmi aktivní. V letošním roce jsme ho připravovali pro všechny žáky tak, aby mohli soutěžit od nejmladších až po ty nejstarší ve stejných disciplínách.  Nejvíce se všem  líbila soutěž ve třídění odpadů, kde se účastnila vždy celá třída jako kolektiv. Sestavit hada z  pet lahví v parku B. Smetany také nebyla jednoduchá záležitost. Každá třída sestavila své...zobrazit celý článek

Velikonoční vajíčko 2012

Dne 3. 4. 2012 se na naší škole sešli žáci základních škol praktických, základních škol speciálních a praktických škol z Teplic a Duchcova, aby se již na pátém ročníku soutěže      „O velikonoční vajíčko“ utkali a ukázali všem, co se naučili, co umí a v čem jsou dobří. Duchem soutěže byly Velikonoce a s nimi spojené svátky jara. I když počasí tomu  nenasvědčovalo, ve škole bylo jaro v plném proudu...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.