Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Závěrečné focení tříd 2008/2009

V červnu proběhlo závěrečné focení tříd, a tak budou mít žáci hezkou vzpomínku na školní léta.

Dětský den 2009

Jako každý rok, tak i letos naši žáci patřičně oslavili Dětský den. Bylo připraveno mnoho soutěží pro malé, ale i větší děti, a to na několika místech v Duchcově. Počasí nám přálo a Všem dětem se moc líbil den, při kterém si mohli zasoutěžit a i obdržet drobné sladkosti. Takže zase příští rok....zobrazit celý článek

Den Evropy 2009

V pondělí 11.5.2009 jsme u nás ve škole pořádali další projektový den, tentokrát Den Evropy. Každá třída si vylosovala jeden stát Evropské unie a měla za úkol o tomto státě si připravit co nejvíce charakteristických informací. Dále musely jednotlivé třídy plnit úkoly týkající se Evropské unie, ty pak byly hodnoceny komisí. V tělocvičně se třídy prezentovaly jako státy a to za pomoci hudby a různýc...zobrazit celý článek

Čarodějnice 30.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní jsme si v naší škole připravili akci a názvem ČARODĚJNICE 2009. Děti, ale i učitelé se patřičně upravili, aby byli připraveni na pravý čarodějnický rej. Celá akce se konala v prostorách naší tělocvičny, kde se jednotlivé třídy postupně představovaly. Porota z řad učitelů měla za úkol hodnotit a vybírat nejlepší čarodějnice a čaroděje. Závěr celého dopoledne byl ve zna...zobrazit celý článek

Projektový den – Den Země – 24.4.2009

Jako každý rok, tak i letošní školní rok si naše škola připravila v rámci projektového dne Akci s názvem „ Den Země". Děti měli stanovené úkoly, které měli v průběhu dne plnit. Tyto úkoly byly bodově hodnoceny S tím, že zvítězí ta třída, která bude mít bodů nejvíce. Z úkolů lze uvést například výrobu papírové zeměkoule z plastových víček vytvořit květinu a nebo zhotovit model elektrárny. Závěrem s...zobrazit celý článek

Den s první pomocí - 17.4.2009

V pátek 17. 4. 2009 proběhl na naší škole „ Den s první pomocí “. Přijeli studenti s paní učitelkou ze Střední zdravotnické školy z Teplic, kteří pro nás měli připravené ukázky první pomoci ošetření zraněných, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. Ukázky byly zaměřené na pomoc postiženému s minimálním vybavením zdravotnického materiálu. Zúčastnění se dozvěděli mnoho zajímavého a hlavně...zobrazit celý článek

Velikonoční soutěž

Jak to rychle ubíhá. Je to již rok, co jsme pořádali první soutěž žáků základních škol praktických, speciálních škol a praktických škol, pod názvem „Velká velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslici.“ Dne 7.4.2009 se opět sešli zástupci těchto škol z celého okresu Teplice. Neobvyklé soutěžní dopoledne zahájila ředitelka Mgr. Blanka Stádníková. Představila dětem hodnotící komisi, ve které nechyběly ...zobrazit celý článek

Miss - 2009

MISS Základní školy praktické v Duchcově Nejen média se mohou pochlubit každoročním výběrem nejkrásnějších dívek v České republice, ale také naše škola se pravidelně účastní této soutěže v rámci speciálních škol teplického okresu. Letos jsme se rozhodli uspořádat přípravné školní kolo, aby si dívky mohly vyzkoušet, co je čeká, připravit si svá vystoupení a v domácím prostředí předvést, že jsou těm...zobrazit celý článek

Abilympiáda - Bílina 2009

Byli jsme úspěšní Byl aprílový den, a přesto, že nám v náš významný den ujel autobus, se nám po celý den v Bílině dařilo moc dobře. Zúčastnili jsme se totiž Abilympiády. Jedná se o soutěž, kterou již 5. rokem pořádala Základní škola praktická v Bílině pro žáky základních škol praktických v okrese Teplice. Soutěžilo se v těchto kategoriích: dílenské práce - „Jsem ozdoba tvého psacího stolu“, ruční ...zobrazit celý článek

Turnaj ve vybíjené a sálové kopané - 6.3.2009

V pátek 6.3.2009 žáci 6.B a 7.A změřili své síly ve vybíjené a sálové kopané se žáky sedmých tříd ze Speciální školy u Červeného kostela v Teplicích. Ve vybíjené naše smíšené družstvo, ve složení B.Chocholová, S.Kimová, M.Drahňák, D.Bledy, J.Giňa a R.Karchňák, porazilo svého soupeře 2:0. Musíme však sportovně uznat, že první polovinu hry proti nám stálo čistě dívčí družstvo. Naše barvy ve fot...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.