Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Nejšikovnější atleti na Sportovních hrách mládeže 2014

V úterý 13. 5. 2014 se nejšikovnější žáci z DD, ZŠ a SŠ, Duchcov zúčastnili okresního kola Sportovních her mládeže, které se tentokrát konaly na hřišti v duchcovské Bažantnici. Za naši školu soutěžilo pět chlapců a dvě dívky. Dominika Chocholová skončila v soutěži starších žákyň na prvním místě ve všech atletických disciplínách, tudíž jí právem patřilo celkové první místo v této kategori...zobrazit celý článek

Den Země 2014

Již šestým rokem se na naší škole konal Den Země. Stále nacházíme nové motivy ke zpracování tohoto projektu. Letos jsme se se žáky zaměřili na  téma ,,Deštné pralesy a tropické oceány,,. Žáci využívali veškerou dostupnou informační techniku ve škole a po té zpracovali zadané otázky. Dále byl celý projekt zpracován výtvarně a každá třída si svázala knihu, která obsahuje zadané téma projek...zobrazit celý článek

ČARODĚJNICKÝ SLET 2014

Ve středu 30. 4. 2014 jsme se jako každý rok slétli na rej čarodějnic v naší škole. Ráno se žáci sešli ve třídách a spolu se svými vrchními čarodějnicemi si připravovali masky. Dopoledne bylo pro žáky připraveno promítání strašidelného filmu Hon na čarodějnice a po něm jsme se všichni slétli v tělocvičně, kde byl připraven kouzelnický program. Všude se to hemžilo tajemnými maskami a kost...zobrazit celý článek

Bořeňská čarodějnice 2014

            Dne 22. 4. 2014 se náš taneční kroužek zúčastnil taneční soutěže Bořeňská čarodějnice. Tuto akci navštívilo 32 škol z Ústeckého kraje. Konkurence byla veliká, ale náš kroužek se probojoval v kategorii 2. stupně v moderních tancích na 3. místo a ve folklóru krásné 1. místo.                                                               za DD, ZŠ a SŠ a taneční kroužek Bc. Pet...zobrazit celý článek

Projektový den s Krtečkem

Jak jsme se již zmínili v minulém čísle, měl se u nás ve škole uskutečnit projektový den – Vítáme jaro s Krtečkem. Opravdu jsme den s datem 14. 4. strávili „ v přítomnosti známé postavičky Krtečka“. Na akci jsme se důkladně všichni připravovali, chtěli jsme, aby „dopadla“ co nejlépe.  Jeho krásné příběhy jsme hodně dlouho před akcí namalovali a obrázky jsme si vyzdobili chodbu.  My, paní...zobrazit celý článek

Co nového na naší škole

Jsme velice rádi, že jsme se mohli 19. února s dětmi naší školy zúčastnit prohlídky zámku v Duchcově. Provázely nás postavy  - především G. Casanova, hraběnka a další, kteří byli oblečeni v dobových kostýmech.  Pro děti to byl velký zážitek, protože do těchto komnat by se jinak nedostaly. Všichni jsme velice soustředěně sledovali poutavé vyprávění ať již samotného G. Casanovy, ta...zobrazit celý článek

Sportovní dopoledne v ZŠP v Bílině

Dne 11. března 2014 - 1. Pš, 2. Pš a PrŠ, se starší žáci zúčastnili sportovního dopoledne v „Siláckém víceboji“ a mladší žáci ve „Vybíjené“ na ZŠP v Bílině. Žáci poměřili své sportovní zdatnosti v obou disciplínách. Naši školu reprezentovali tito žáci: Emil Ferko, Květoslava Ferková, Jana Ferková, Marie Polakovičová, Nikola Kudríková, Renata Kudríková, Radek Blažek, Petra Blažková, Kris...zobrazit celý článek

Čím budu?

                I v čase předvánočním je pro vycházející žáky naší školy jedním z hlavních témat otázka volby budoucího povolání. Za pomoci učitelů získávají co nejvíce informací o různých povoláních a oborech činnosti, tak aby měli co možná nejkonkrétnější představu o jednotlivých oborech a mohli se co nejlépe rozhodnout „kam dál“. Ve středu 4. 12. jsme využili Dne otevřených dveří na odlou...zobrazit celý článek

Zdobení vánočního stromu v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově

Dne 27. 11. 2013 jsme se již po páté zúčastnili zdobení vánočního stromu v zooparku v Chomutově. Letos jsme zdobili vánoční strom na statku, kde se budou konat adventní trhy. Všechny ozdoby byly moc hezké. Opět z přírodních materiálů a ovoce, aby je posléze zvířátka mohla sníst. Žáci naší školy si vánoční strom sami ozdobili. Vládla báječná vánoční atmosféra a hodně veselí. Také jsme si p...zobrazit celý článek

Prosinec 2013 ve škole

U nás ve škole už bývá tradicí, že v prosinci jsme hodně aktivní. Ne že by tomu bylo v jiných měsících jinak, ale prosinec je pro nás hodně slavnostní. Jako první akcí byla Mikulášská besídka. Děti se pilně připravovaly, aby předvedly Mikulášovi, Andělovi a čertovi to nejlepší. Celý měsíc děti seznamujeme s adventním obdobím, vánočními tradicemi. Od začátku měsíce jsme luštili – malovali,...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.