Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Turnaj v kopané-Podsedice

 Dne 14. 4. 2016 se žáci Základní školy praktické v Duchcově již tradičně zúčastnili oblastního kola turnaje Malá kopaná v Podsedicích. Na hřišti se utkalo 10 fotbalových týmů, jejichž hráči všichni chtěli vyhrát. Naše družstvo pod vedením kapitána Jana Tomkoviče  a téměř neprůstřelného brankáře Kristiána Bílého ukázalo pěkný fotbal, ale na celkové vítězství pár bodů chybělo. I střed tabu...zobrazit celý článek

Zdobení vánočního stromku

                        Přípravu na letošní Vánoce děti naší školy zahájily ještě před adventní nedělí. Už od pondělí posledního listopadového týdne vyráběly „zvířátkovské“ ozdobičky. Ve čtvrtek 26. 11. 2015 jely totiž ozdobit strom do chomutovského zooparku. Cesta vlakem byla stejně pěkná jako samotná prohlídka zooparku. Na místě žáci nejdříve ozdobili jim přidělený stromek a pot...zobrazit celý článek

Země,voda, vzduch

Chceme vás seznámit s výtvarným projektem „Přírodní živly ve výtvarné tvorbě“, který proběhl na naší škole pod vedením studenta PF UJEP Michala Szabó. Projekt byl uskutečněn se  žáky 5. ročníku a jeho náplní bylo seznámení se s  netradičními výtvarnými technikami a tvorba výtvarných artefaktů pomocí vody, ohně, větru a země. Žáci získali hlubší povědomí o naší Zemi a živlech, jež ji utvář...zobrazit celý článek

Den stromů 2015

Dne 22. 10. 15 byl na naší škole realizován již sedmým rokem projektový den – Den stromů. Žáci vyráběli koláže, které byly zaměřeny na stromy a na celý ekosystém lesa. Informace získávali pomocí internetového vyhledávání, po té je výtvarně zpracovali. Na tomto projektu stejně jako v minulém roce pracovala i přípravná třída. Po skončení a vystavení všech výtvarných prací se uskutečnila vy...zobrazit celý článek

Výtvarné soutěže 2015

Od září tohoto školního roku se žáci ZŠ a SŠ Duchcov zapojili do výtvarných soutěží Můj mazlíček, Pozdrav z prázdnin, Daruj srdce a Vytvoř svého anděla. Ke každému tématu žáci přistupovali nápaditě a pomocí různých výtvarných technik ztvárnili zadání. Soutěže ještě nebyly oficiálně ukončeny, a tak na výsledky žáci netrpělivě čekají. Výtvarná tvorba je velmi baví a s nadšením přistupují k...zobrazit celý článek

Projektový den 72 hodin-2015

 Je 8. října 2015 a my se probouzíme do ponurého a deštivého rána. I přes nepřízeň počasí jsme s odhodláním a nadšením zahájili projektový den 72 hodin pod heslem „Zasadíme stromy pro budoucnost“. Chceme přírodu nejen chránit, ale i obnovovat. Naším hlavním úkolem je pryč s odpadky v  našem krásném městě, které si oblíbil i sám Giacoma Casanova, nejslavnější obyvatel duchcovského zámku, a v...zobrazit celý článek

Žáci DD, ZŠ a SŠ Duchcov sportují

Začátek nového školního roku si naši žáci na 1. stupni zpestřili turnajem ve vybíjené. Přesto, že se o medaile, ani o věcné ceny nehrálo, touha po vítězství byla veliká a nadšení ze hry ještě větší. Na další sportovní soutěž jsme se rozjeli 24. září do ZŠ praktické v Bílině, kde se konalo „Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích.“ Naši školu reprezentovalo 6 chlapců a 3 děvčata. Nikola Ba...zobrazit celý článek

Den Země 2015

Dne 24. 4. 2015 byl na naší škole realizován již sedmým rokem projektový den – Den Země. Žáci i děti z přípravné třídy zpracovávali téma ,,Život na jiné planetě„ a ,,Desatero pro zdravé ovzduší„. Informace získávali pomocí internetového vyhledávání, také měli k dispozici prezentace, které byly promítány na ICT, po té je výtvarně zpracovali. Po skončení projektu byly práce vystaveny v pros...zobrazit celý článek

SHM 2015-školní kolo

Ve středu 15. 4. 2015 jsme se všichni, tedy žáci i učitelé naší školy, sešli na atletickém stadionu v Bažantnici. Počasí nám přálo, tak jsme se s chutí mohli pustit do atletického zápolení. Každého žáka bez rozdílu věku čekaly čtyři disciplíny – sprint, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh. Poslední disciplína už se dělila nejen podle věku, ale i na chlapce  a dívky, takže začínala n...zobrazit celý článek

Kuličkiáda 2015

Dne 7. 5. 2015 se konal již třetí ročník Kuličkiády v Bílině na ZŠP Kmochova. Projektového dopoledne pro žáky speciálních tříd a přípravných ročníků se zúčastnilo 6 družstev, 2 družstva z naší školy a 4 družstva ze ZŠP Bílina. Soutěžilo se v netradičních disciplínách: cvrnkání kuliček, v hodu gumákem do dálky, v arabské gumě a školce s míčem. Naši školu reprezentovali žáci z 1. PŠ – Blaž...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.