Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Sportovní dopoledne v ZŠP v Bílině

Dne 11. března 2014 - 1. Pš, 2. Pš a PrŠ, se starší žáci zúčastnili sportovního dopoledne v „Siláckém víceboji“ a mladší žáci ve „Vybíjené“ na ZŠP v Bílině. Žáci poměřili své sportovní zdatnosti v obou disciplínách. Naši školu reprezentovali tito žáci: Emil Ferko, Květoslava Ferková, Jana Ferková, Marie Polakovičová, Nikola Kudríková, Renata Kudríková, Radek Blažek, Petra Blažková, Kris...zobrazit celý článek

Čím budu?

                I v čase předvánočním je pro vycházející žáky naší školy jedním z hlavních témat otázka volby budoucího povolání. Za pomoci učitelů získávají co nejvíce informací o různých povoláních a oborech činnosti, tak aby měli co možná nejkonkrétnější představu o jednotlivých oborech a mohli se co nejlépe rozhodnout „kam dál“. Ve středu 4. 12. jsme využili Dne otevřených dveří na odlou...zobrazit celý článek

Zdobení vánočního stromu v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově

Dne 27. 11. 2013 jsme se již po páté zúčastnili zdobení vánočního stromu v zooparku v Chomutově. Letos jsme zdobili vánoční strom na statku, kde se budou konat adventní trhy. Všechny ozdoby byly moc hezké. Opět z přírodních materiálů a ovoce, aby je posléze zvířátka mohla sníst. Žáci naší školy si vánoční strom sami ozdobili. Vládla báječná vánoční atmosféra a hodně veselí. Také jsme si p...zobrazit celý článek

Prosinec 2013 ve škole

U nás ve škole už bývá tradicí, že v prosinci jsme hodně aktivní. Ne že by tomu bylo v jiných měsících jinak, ale prosinec je pro nás hodně slavnostní. Jako první akcí byla Mikulášská besídka. Děti se pilně připravovaly, aby předvedly Mikulášovi, Andělovi a čertovi to nejlepší. Celý měsíc děti seznamujeme s adventním obdobím, vánočními tradicemi. Od začátku měsíce jsme luštili – malovali,...zobrazit celý článek

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Dne 21. listopadu 2013 se na naší škole uskutečnilo Sportovní projektové dopoledne pro žáky speciálních tříd „Turnaj ve vybíjené“. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 žáků ze ZŠP Bílina a 18 žáků ze ZŠP Duchcov. Na konci listopadu se po půl roce, znovu utkala družstva naší školy a ZŠP Bílina ve vybíjené. Jednalo se již o třetí ročník. Všichni žáci dodržovali zásady sportovního jednání a chování - fai...zobrazit celý článek

Divadelní představení ,,Ferda mravenec\".

Dne 22.10. se naši žáci zúčastnili představení ,, Ferda mravenec" pod taktovkou herců ,, Docela velkého divadla Litvínov". Již při příchodu nás ohromily připravené kulisy a to jsme ještě neviděli kostýmy účinkujících, které byly také úchvatné. Jistě jste všichni četli knihu ,,Ferda mravenec", ale vidět ožít postavičky tohoto příběhu bylo úžasné. Děti celé představení prožívaly společně s posta...zobrazit celý článek

Navštěva divadla

Dne 22. 10. se naši žáci zúčastnili představení „Ferda mravenec“ pod taktovkou herců „Docela velkého divadla Litvínov“. Již při příchodu nás ohromily připravené kulisy, a to jsme ještě neviděli kostýmy účinkujících, které byly také úchvatné. Jistě jste všichni četli knihu ,,Ferda mravenec", ale vidět ožít postavičky tohoto příběhu, bylo úžasné. Děti celé představení proží...zobrazit celý článek

ŠANCE 2013

                        V letošním školním roce opustí naši školu 26 žáků, kteří tím ukončí své základní vzdělávání nebo složí závěrečnou zkoušku v Praktické škole.  A tak jako každoročně i letos se všichni vyučující snaží dětem co nejvíce pomáhat, radit a informovat je o možnostech jejich dalšího studia. V rámci výuky, jedno jedná-li se o český jazyk, pracovní vyučování nebo občanskou výchovu ...zobrazit celý článek

Projekt 72 hodin

V říjnu se žáci prvního i druhého stupně zapojili do celostátního projektu, který byl zaměřen na environmentální a estetickou výchovu žáků. Jednalo se o úpravu a úklid vnějšího školního a městského prostředí. Žáci uklízeli prostranství kolem školy, myli budovu školy a sochu v přilehlém parku u Barbory. V rámci pracovní a výtvarné výchovy žáci vyráběli krmítka  a budky pro ptáky, které potom vyvěsi...zobrazit celý článek

Den stromu 2013

Již pátým rokem je tradičně na naší škole realizován projektový den – Den stromu. V letošním roce žáci vyráběli pexesa, která byla zaměřena na stromy, listy a plody našich dřevin. Informace jsme získávali pomocí internetového vyhledávání a výtvarně je zpracovávali, byl zařazen poznávací test. Na závěr si žáci v každé třídě připravili vyrobeného draka a společně se uskutečnilo pouštění draků. Po sk...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.