Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Běh na Mostnou horu v Litoměřicích

Ve středu 16. 10. 2019 se 7 našich žáků zúčastnilo regionálního přeboru v přespolním běhu pro sportovce s různou mírou handicapu. Závody pořádala SK Parta Litoměřicko, jejímž jsme členem. Závodníci běželi na Mostnou horu trať v délce 0, 5 – 1 km. Naši žáci se ve velké konkurenci rozhodně neztratili. Tereza Šilpochová se v kategorii mladších žákyň umístila na 2. místě, Marek Hušo si v kat...zobrazit celý článek

Stávka 6.11.2019

Vážení zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že se naše škola připojí k celostátní stávce zaměstnanců školství dne 6. listopadu 2019. Škola bude v tento den uzavřena, nebude v provozu ani školní jídelna. Zaměstnanci se tímto připojují k jednodenní stávce za podporu vytvoření fungujícího systému odměňovaní pracovníků ve školství, který vyloučí každoroční a naprosto nedůstojné licitov...zobrazit celý článek

Pomáháme přírodě

Je 11. října 2019 a my se probouzíme do ponurého rána. I přes nepřízeň počasí jsme s odhodláním   a nadšením zahájili projektový den 72 hodin pod heslem „Pomáháme přírodě“. Ve škole si nejdříve povídáme s žáky o tom, jak je důležité nasbírat co nejvíce kaštanů a žaludů, protože v zimě dostatek energie dostává vysoká zvěř hlavně z plodů – bukvic, kaštanů a žaludů. Chutnají jí ale ...zobrazit celý článek

Na návštěvě v Háji

Nedávno jsme dostali dopis od našeho staršího kamaráda, který nás pozval na již XVI. ročník festivalu tvořivosti „HÁJSKÝ KOHOUT 2019“, který se konal ve čtvrtek 19. 9. 2019, ve velmi pěkném prostředí areálu Domova sociálních služeb v Háji u Duchcova. Kromě slunečného, leč již chladného počasí, nás tam čekalo milé překvapení v podobě vystoupení místních klientů, ale i klientů z dalších i z...zobrazit celý článek

Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích

Jako každý rok, proběhlo i letos v Bílině „Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích“. Přihlášení žáci porovnávali své dovednosti ve skoku do dálky, snožmo do výšky, přes švihadlo a v trojskoku. Pro ty nejmenší byla připravena disciplína „Fíku, skoč pro….“. Naši školu jelo letos reprezentovat 6 žáků. Ze soutěže jsme si přivezli 3krát 1. místo, 3krát 2. místo a 2krát 3. místo. ...zobrazit celý článek

Zářijový běh v Úštěku 2019

První sportovní akce v tomto školním roce, které se naši žáci zúčastnili, byl „Běh po úštěckých schodech“. Za naši školu běhalo 7 žáků a žákyň v různých věkových kategoriích, trasy od 600 m do 2 600 m.  Naši žáci sice neobsadili žádnou medailovou pozici, ale rozhodně se mezi ostatními závodníky neztratili. Jejich umístění bylo téměř vždy v první desítce, a to i v kategoriích obsazených čtyřm...zobrazit celý článek

Chceme žít bez drog

V rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět, jsme se snažili žákům páté třídy představit problematiku drog a závislostí. Uspořádali jsme přednášku, během které jsme žáky seznámili s riziky, která na ně číhají v případě kontaktu s drogou. Přednášku jsme propojili s hodinou výtvarné výchovy, kde děti znázornily prostřednictvím vlastní fantazie své představy o závislostech. Věříme, že se do budou...zobrazit celý článek

Návštěva dopravního hřiště v Teplicích

Dopravní výchova patří do základního vzdělávání všech žáků. Neučí se samostatně, ale prolíná všemi předměty. Žáci se ji učí jak teoreticky, tak v praxi – když jdou na vycházku, jedou na výlet, přecházejí do divadla, jako chodci. Nyní si žáci 1. stupně mohli vyzkoušet jaké to je „na druhé straně“. Tedy co všechno musí znát, umět či kontrolovat řidiči vozidel, ale i cyklisté.  Na koloběžkách br...zobrazit celý článek

Mistrovství ČR v Malé kopané

Vzhledem k výborným výsledkům a medailovému umístění v oblastním kole v malé kopané se chlapci z DD, ZŠ a SŠ, Duchcov probojovali až na Mistrovství České republiky, které se konalo 16. - 17. 5. 2019 v Hradci Králové. Díky tomu, že naše zařízení vlastní devítimístný automobil, jsme nemuseli zdlouhavě cestovat vlakem, ale pohodlně a včas jsme se dopravili na místo. Ubytovali jsme se v hotelu...zobrazit celý článek

Veselé zoubky 2019

I v letošním školním roce se naši prvňáčci spolu s druháky zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Díky tomuto projektu dm drogerie markt s. r. o jsme získali materiály, které dětem učení zpestřily. Celý jeden vyučovací den jsme se „starali“ i své zuby. Děti se nejdříve podívaly na zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Potom jsme si povídali o tom, že sprá...zobrazit celý článek

1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.