Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Čarodějnice 2011

V pátek  29.4.2011 se na naší škole konal „Slet čarodějnic a čarodějů“. Na začátek našeho „sletu“ se všichni předvedli v plné kráse porotě a potom následovaly tance, písně, žonglování a kouzelnická zaklínadla. Čarodějnice a čarodějové poměřovali své síly také v různých soutěžích, jako byl například tanec s koštětem nebo let na koštěti přes překážkovou dráhu, nebo výměna kouzelnického klobouku. Cel...zobrazit celý článek

Velikonoční soutěž 2011

Také  letos  jsme  se již po čtvrté sešli  19. 4. 2011 v hojném   počtu a to  nejenom   žáci  naší  školy, ale  přijeli také soutěžící  z Bíliny, z Teplic  a   Arkádie. Celkem se zúčastnilo 5  základních škol praktických a základních škol speciálních.  A bylo  se  na  co dívat. Žáci využívali různé  techniky  zdobení  kraslic, práce s voskem, papírem,  textilem, drátkem  a  podobně. Porota  měla ...zobrazit celý článek

Malá kopaná 2011

   Začátkem dubna se, opět po roce, utkala družstvy naší školy a ZŠ praktické z Teplice v malé kopané. Celou akci jsme pojali jako „předkolo“ Regionálního turnaje v malé kopané, který se konal  po Velikonocích v úterý 26.4. 2011 v Podsedicích.     Tohoto turnaje jsme se zúčastnili již podruhé (vloni jsme byli druzí). Naši školu reprezentovali tito žáci :                                     ...zobrazit celý článek

Miss 2011

Dne 13. dubna se konala na naší škole miss 2011. Soutěžící krásky z prvního a druhého stupně předvedly své přednosti v promenádě a volném programu. Dívky z druhého stupně navíc odpovídaly na otázky. Dívky ve volných disciplínách volily převážně zpěv a tanec. Porota složená z učitelů měla nelehký úkol vybrat tři nejkrásnější dívky z prvního a druhého stupně. Za 1. stupeň se umístila na 3. místě Pav...zobrazit celý článek

Den Země 2011

Dne 18.4.2011 proběhl na naší škole projektový den-Den Země. Žáci měli tentokrát za úkol vyrobit či nakreslit nějaké zvíře dle vlastního výběru, které bylo následně hodnotící komisí ohodnoceno. Další částí projektového dne byl výlet do obory-HABEŠ, kde si žáci mohli prohlédnout a dozvědět se něco o našich lesních zvířátkách. Na závěr si mohli žáci opéci špekáčky na připraveném ohništi. A jelik...zobrazit celý článek

Abilympiáda 2011 - Bílina

                Naši žáci soutěžili 6. dubna 2011 na Abilympiádě, která se konala na Základní škole praktické v Bílině. Abilympiáda se letos tematicky zaměřovala na lidové umění a lidovou tvořivost. Soutěžilo se v těchto soutěžních disciplínách: dílenské práce, ruční práce, taneční soutěž, pěvecká soutěž, keramika, pletení košíků, práce v kuchyni a práce na počítači. Naši žáci si v soutěžních disc...zobrazit celý článek

Jak jsme prožívali Advent 2010

Advent je období radostného očekávání a těšení se na nejpříjemnější svátky v roce. Adventní doba trvá čtyři týdny a na naší škole jsme tuto dobu věnovali různým aktivitám, které nám všem zpříjemnily čekání  na Vánoce - svátky lásky a přátelství. Hned první akcí bylo vystoupení našich zpěváčků na slavnostním rozsvícení vánočního stromu města Duchcova. Mrzlo až praštělo, ale zpěv našich dětí určitě ...zobrazit celý článek

Muzeum - Praha 2010

    24.listopadu jeli žáci 8.B a 9.A  v rámci výuky českého jazyka a dějepisu do Prahy.     Hlavním cílem bylo Národní muzeum a v něm právě probíhající výstava „ Ze starých pověstí českých“. Samozřejmě jsme si se žáky prohlédli i ostatní expozice z nichž největší úspěch měla zoologická sbírka.     Po té jsme se vypravili přes Václavské náměstí , Staroměstské náměstí na Karlův most. Cestou si uk...zobrazit celý článek

Prověřovací hasičské cvičení 2010

            Dne 13. 10. 2010 se naše škola zúčastnila prověřovacího cvičení duchcovského hasičského záchranného sboru a jeho spolupráce s jednotkou dobrovolných hasičů v Duchcově a také s městskou policií. Přísně utajená akce proběhla ve středu v devět hodin ráno, kdy byla evakuována celá škola (celkem 15 tříd). Celá akce byla zaměřena na případ hoření v prvním patře budovy, kde se nachází Dětsk...zobrazit celý článek

Měsíc září 2010 v naší škole

        Dne 1. září jsme se všichni žáci a učitelé sešli  tradičně v naší jídelně, abychom zahájili nový školní rok. Některé třídy byly nově vymalované a všechny hezky  vyzdobené, abychom děti důstojně opět po prázdninách přivítali. Úplně poprvé u nás bylo i několik prvňáčků. Přejeme jim hodně úspěchů.           Dne 15.9. jsme byli pozváni do DDM v Duchcově, kde opět  probíhal Den se Světluško...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.