Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Duchcovský skřivánek

Ve středu 25. 1. 2012 jsme se zúčastnili 11. ročníku pěvecké soutěže „Duchcovský skřivánek“. Za naši školu soutěžila Jaromíra Tomanová z 9. A, která své pěvecké dovednosti ukázala v písních Sadila, Sadila a Klobouk ve křoví. Porota hodnotila její zpěv velice kladně a za svůj výkon získala 3. místo. Mgr. Klára Chloubová  ...zobrazit celý článek

Ovoce do škol

V rámci  projektu Ovoce do škol jsme opět uskutečnili akci. Při výuce jsme se žáky besedovali o významu ovoce a zeleniny  pro lidský organismus. Jednotlivé druhy ovoce jsme  i namalovali. Abychom dětem zpříjemnily konzumaci ovoce, vymyslely jsme malování a tvoření ovoce ve sněhu. Bylo to hodně zajímavé, děti se zapojily a náramně se bavily. Pořídili jsme i fotodokumentaci.                        ...zobrazit celý článek

Mikulášské plavání

         Dne 5.12.2011 se žáci naší školy účastnili Mikulášského plavání. Jednalo se  již o několikátý ročník akce, která se konala v Aquacentru Teplice. Soutěž je určena žákům všech speciálních škol. Celkem se soutěžilo ve třech věkových kategoriích. Každá kategorie se dělila na skupinu dívek a skupinu chlapců. Z naší školy se zúčastnili jmenovitě tito žáci: Milan Cisár – 2. místo ve 3. kateg...zobrazit celý článek

vánoční besídka 2011

Tak jako každý rok, tak i letošní si naši žáci připravili na závěr roku pěkná vystoupení. Mohli jsme vidět, jak taneční vystoupení, tak i pěkné scénky a především pěvecké výkony. Na závěr paní ředitelka popřála Všem hezké Vánoční svátky a do Nového roku mnoho úspěchů a hlavně zdraví....zobrazit celý článek

MIkuláš 2011

        V pondělí 5. prosince se v naší škole rozezněl zvonek laskavého Mikuláše, který nás navštívil se svými anděly a pekelnými čerty.       Dočkal se básniček, písniček, tanečků a různých vystoupení žáků, za což je se svými anděly odměnil sladkostmi.       Také čerti měli spoustu práce se zlobidly, ale nakonec vše dobře dopadlo a peklo zůstalo prázdné.                                       ...zobrazit celý článek

Divadelní představení-září 2011

Jako každý rok, tak i letos do naší školy zavítala slečna Novotná z Policie ČR. Stalo se již tradicí, že vždy buď na začátku nebo na konci školního roku naše děti  1. stupně navštíví, aby zjistila zábavnou formou znalosti dětí z dopravní výchovy. Vždy poutavě vypráví, přinese nějaké názorné pomůcky policistů ( pouta, součást výstroje…), nechá děti plnit různé úkoly, za odměnu jim potom d...zobrazit celý článek

Dopravní výchova-září 2011

Jako každý rok, tak i letos do naší školy zavítala slečna Novotná z Policie ČR. Stalo se již tradicí, že vždy buď na začátku nebo na konci školního roku naše děti  1. stupně navštíví, aby zjistila zábavnou formou znalosti dětí z dopravní výchovy. Vždy poutavě vypráví, přinese nějaké názorné pomůcky policistů ( pouta, součást výstroje…), nechá děti plnit různé úkoly, za odměnu jim potom d...zobrazit celý článek

První pomoc 2011

       Dne 31.srpna 2011 jsme se všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zdokonalovali ve znalostech první pomoci. Akci nám zprostředkovala zástupkyně  naší školy Mgr. Hofmanová v rámci našich akcí. Pozvala nám odbornici z tohoto oboru paní Martinu Paulíkovou, která nám velice přístupnou, poutavou formou tyto zásady první pomoci přiblížila a především názorně ukázala. Přivezla si ...zobrazit celý článek

Světluška 2011

Světluška Ve čtvrtek 15. 9. 2011 probíhal v Domě dětí v Duchcově program Světluška. Žáci plnili úkoly se zavázanýma očima a mohli si tak vyzkoušet jak je těžké být nevidomým.  Díky světlušce se žáci mohli vžít na krátkou chvíli do světa nevidomých. Akce se moc povedla. Děkujeme všem… Ajax V úterý 20. 9. 2011 proběhla na naší škole akce Ajax s policií ČR, která se týkala dopravní...zobrazit celý článek

Projekt Hrátky se zvířátky

 Sice už uplynulo dost času, ale i přesto se musíme s Vámi podělit o hezký zážitek z naší akce. Dne 23. 6. 2011 jsme se s dětmi 1. stupně  naší školy vydali na celodenní výlet  do Krušných hor  - do  Minifarmy na  Dlouhé Louce. Nebyl to ale ledajaký výlet, jeli jsme totiž za zvířátky. Organizátorky pro nás připravily projekt Hrátky se zvířátky. Děti se mohly seznámit se zvířaty, která je...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.