Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Velikonoce na zámku Nový Hrad Jimlín 2015

Dne 5. dubna se naše škola zúčastnila akce „Velikonoce na zámku Nový Hrad Jimlín“. Měli jsme jedinečnou příležitost si prohlédnout velmi pěkný zámek nedaleko města Louny, které se nachází uprostřed překrásné krajiny. Své výrobky zde prezentovali zástupci škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Naše škola zde představila dekorační výrobky a užitkové předměty z textilních ma...zobrazit celý článek

projektový měsíc Vánoce 2014

Celý prosinec probíhal v naší škole projektový měsíc Vánoce. Projektový měsíc začal každodenním luštěním, kdy děti řešily různé rébusy, hádanky, skládaly, zjišťovaly různé informace. Vyhodnocení proběhlo před vánočními prázdninami. Koho nebavilo luštění, mohl se zúčastnit recitační soutěže Vánoční čas, která byla již 6. rokem. Vítězové postoupí a zúčastní se Duchcovské růžičky, na kterou ...zobrazit celý článek

Návštěva ZOOPARKU

Navštívili jsme Zoopark v Chomutově.Jezdíme sem každý rok zdobit přírodninami vánoční stromeček pro zvířátka. Vždycky se nám akce moc líbí, máme možnost si zvířata prohlédnout zcela zdarma. Navíc cesto vání vlakem si děti také „užívají“. ...zobrazit celý článek

Projektový den – Den stromů 2014

Dne 23. 10. 2014 byl na naší škole již šestým rokem realizován projektový den – Den stromů. V letošním roce se projektového dne účastnila i přípravná třída. Žáci výtvarně zpracovávali strom, který si vybrala celá třída. Mohli si také navrhnout svůj strom, kde by byla vyjádřena jejich vlastní fantazie. Informace žáci získávali pomocí internetového vyhledávání, po té je výtvarně zpracovali....zobrazit celý článek

Projekt 72 hodin – Ruku na to-září 2014

Je poledne 9. října, náš den účasti v projektu 72 hodin – Ruku na to! Dokážeme naplnit s dětmi naše motto Pro hezčí Duchcov!Pokračujeme v účasti na projektu a v ranním kruhu ve škole si povídáme o tom, co každý z nás může udělat pro to, aby místo, kde žijeme, bylo příjemné, aby se tu líbilo nejen nám, ale i všem ostatním. Každá třída si vytvořila svůj plakát s logem 72 hodin. Nadšení a o...zobrazit celý článek

Dětský den 2014

Oslavy svátku dětí začaly již účastí na společné akci Domu dětí a mládeže a ostatních duchcovských škol. V naší škole byly oslavy rozděleny na akci 1. stupně a 2. stupně. Celé dopoledne bylo v duchu soutěží a her. Jednak ve třídách, ale především v naší tělocvičně. Děti hrály kroket, srážely kuželky, prolézaly překážkami, nosily šavlozubého tygra do cíle, házely kroužky. Na závěr celého ...zobrazit celý článek

Den Evropy 2014

Nejdříve nesmíme zapomenout na 9. ročník oslav Dne Evropy v naší škole. Letos jsme jej pojali trochu jinak než v předchozích letech. Zaměřili jsme se především na Českou republiku, protože se domníváme, že naše vlast nám je bližší a pro naše žáky jsou znalosti o České republice potřebné. Na Evropskou unii jsme ale nezapomněli. Ve školním rozhlase nám ji p. zástupkyně přiblížila. Každá tří...zobrazit celý článek

Další výjezd žáků ZŠ praktické za sportem

Dne 24. 4. 2014 jsme opět vyjeli za sportem. Nyní to byl turnaj v malé kopané v Podsedicích. Turnaje se zúčastnila družstva z deseti škol našeho kraje. Tentokrát jsme sice nevyhráli, ale pátým místem, na kterém jsme skončili, jsme si ostudu určitě neudělali. Navíc rozhodčí a spoluhráči ocenili naši slušnou hru podle pravidel. Jelikož bylo krásné počasí, turnaj perfektně zorganizovaný a m...zobrazit celý článek

Nejšikovnější atleti na Sportovních hrách mládeže 2014

V úterý 13. 5. 2014 se nejšikovnější žáci z DD, ZŠ a SŠ, Duchcov zúčastnili okresního kola Sportovních her mládeže, které se tentokrát konaly na hřišti v duchcovské Bažantnici. Za naši školu soutěžilo pět chlapců a dvě dívky. Dominika Chocholová skončila v soutěži starších žákyň na prvním místě ve všech atletických disciplínách, tudíž jí právem patřilo celkové první místo v této kategori...zobrazit celý článek

Den Země 2014

Již šestým rokem se na naší škole konal Den Země. Stále nacházíme nové motivy ke zpracování tohoto projektu. Letos jsme se se žáky zaměřili na  téma ,,Deštné pralesy a tropické oceány,,. Žáci využívali veškerou dostupnou informační techniku ve škole a po té zpracovali zadané otázky. Dále byl celý projekt zpracován výtvarně a každá třída si svázala knihu, která obsahuje zadané téma projek...zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.