Akce | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Mistrovství ČR v Malé kopané

Vzhledem k výborným výsledkům a medailovému umístění v oblastním kole v malé kopané se chlapci z DD, ZŠ a SŠ, Duchcov probojovali až na Mistrovství České republiky, které se konalo 16. - 17. 5. 2019 v Hradci Králové. Díky tomu, že naše zařízení vlastní devítimístný automobil, jsme nemuseli zdlouhavě cestovat vlakem, ale pohodlně a včas jsme se dopravili na místo. Ubytovali jsme se v hotelu...zobrazit celý článek

Veselé zoubky 2019

I v letošním školním roce se naši prvňáčci spolu s druháky zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Díky tomuto projektu dm drogerie markt s. r. o jsme získali materiály, které dětem učení zpestřily. Celý jeden vyučovací den jsme se „starali“ i své zuby. Děti se nejdříve podívaly na zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Potom jsme si povídali o tom, že sprá...zobrazit celý článek

Silácký víceboj 2019

Dne 27. března 2019 si žáci DD, ZŠ a SŠ, Duchcov poměřili síly v soutěži Silácký víceboj, pořádaný ZŠ v Bílině. Nejúspěšnější z naší školy byla kategorie mladších žákyň, kde se Andrea Chudíková umístila na 2. a Tereza Šilpochová na 3. místě. Velmi úspěšní byli i naši starší žáci. Zde zabodoval především Daniel Gaži, který získal 2. místo. Ostatní soutěžící z naší školy skončili sice bez me...zobrazit celý článek

Vážení rodiče, od 1. 9. 2019 plánujeme opět otevřít přípravnou třídu při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov.

Přípravná třída je určena pro děti, které mají odloženou povinnou školní docházku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti mohou být do třídy zařazeny na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí našeho školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“, který vychází z Rá...zobrazit celý článek

Florbal cup v Lovosicích.

Dne 6. 3. 2019 se tým nejstarších žáků DD, ZŠ a SŠ, Duchcov účastnil regionálního přeboru Florbal cup v Lovosicích. Na naše sportovce jsme byli právem hrdí, jelikož zvítězili ve všech zápasech a vybojovali si tak první místo v kategorii juniorů. ...zobrazit celý článek

Duchcovská růžička 2019

            Jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže „Duchcovská růžička“, která se konala 20. 2. 2019. Mezi zúčastněnými byli jmenovitě tito žáci: Petr Pollák, Josef Soukop, Tereza Šilpochová, Marie Šilpochová, Izabela Lázoková, Imrich Ferko, Radek Peter, Jiří Urban. Jejich úkolem bylo naučit se a odrecitovat jednu nebo dvě básně dle věkové kategorie. Tento ...zobrazit celý článek

Krmení ptáčků v Zooparku Chomutov

V rámci environmentální výchovy jsme se v prosinci vydali s dvaceti třemi žáky z prvního stupně na výlet do chomutovského Zooparku. Nebyl to výlet ledajaký. Měli jsme důležitý úkol, a to nakrmit ptáčky v tomto sychravém počasí. V zooparku na nás čekal pan Kremer, který byl tak hodný, že nám na oplátku umožnil vstup zdarma. Nasypali jsme do všech krmítek zob a zavěsili lojové koule, které...zobrazit celý článek

Projektový měsíc Vánoce 2018

Celý měsíc prosinec probíhal na naší škole v duchu Vánoc. Při vstupu do školy byla ze všech stran cítit vánoční atmosféra. Ve třídách a na chodbě zářily ozdobené stromečky, opět jsme sestavili betlém z keramických postaviček a dřevěných domečků, jedna akce střídala druhou. V rámci prohlubování vědomostí a znalostí z historie našich předků se každé ráno četlo do školního rozhlasu něco málo z t...zobrazit celý článek

Recitační soutěž „Vánoční čas“

Letošního 10. ročníku naší recitační soutěže „Vánoční čas“, kterou jsme pořádali 4. 12. 2018, se překvapivě zúčastnilo 13 žáků z celé školy. Ti měli za úkol naučit se jednu předem danou báseň (O Štědrém večeru – Jiří Žáček) a jednu, kterou si sami zvolili. Jelikož se recitace zúčastnili žáci různého věku a schopností, odnesli si odměnu všichni. Vybrali jsme 3 nejlepší přednášející, kteří ...zobrazit celý článek

Beseda s ambasadory VZP v rámci projektu Vzpoura úrazům

Dne 26. října 2018 byl na naší škole již čtvrtým rokem prezentován projekt VZP pod názvem „Vzpoura úrazům“, který usiluje o prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, a to zcela bezplatně. V průběhu edukační před...zobrazit celý článek

1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.