Naše historie | Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Naše historie >

Naše historie

 

Charakteristika školy

Škola je určena přednostně pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením. Jsme základní a střední škola. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy dvouleté. 

Historie školy

Historie a vznik naší školy sahá až ke konci druhé světové války, kde vidíme první zmínky o zvláštní škole v Duchcově.
První zápis ve školní kronice informuje o jednání komise ONV v Duchcově z 21.6.1946 o dětech vyžadujících zvláštní péči.
První třída byla otevřena 1.9.1946 v dívčí obecné škole a prvním učitelem se stal Karel Saidl. První vlastní budovu dostala škola v roce 1951, v současné budově jsme od roku 1966. Od roku 1960 je zřízen při škole dětský domov.


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.