| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Země,voda, vzduch


Chceme vás seznámit s výtvarným projektem „Přírodní živly ve výtvarné tvorbě“, který proběhl na naší škole pod vedením studenta PF UJEP Michala Szabó. Projekt byl uskutečněn se  žáky 5. ročníku a jeho náplní bylo seznámení se s  netradičními výtvarnými technikami a tvorba výtvarných artefaktů pomocí vody, ohně, větru a země. Žáci získali hlubší povědomí o naší Zemi a živlech, jež ji utvářejí. Vzhledem k netradičním technikám, které byly použity, se akce setkávala po celou dobu s velkým zaujetím ze strany žáků.                                           

                                                                      

 

                                                                                                          Mgr. Ladislava Hofmanová

                                                                                                                    zástupce ředitele

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.