| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Velikonoční soutěž


Jak to rychle ubíhá. Je to již rok, co jsme pořádali první soutěž žáků základních škol praktických, speciálních škol a praktických škol, pod názvem „Velká velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslici.“ Dne 7.4.2009 se opět sešli zástupci těchto škol z celého okresu Teplice. Neobvyklé soutěžní dopoledne zahájila ředitelka Mgr. Blanka Stádníková. Představila dětem hodnotící komisi, ve které nechyběly ing. Renata Kounovská a paní Zlatuše Tomášová z MěÚ v Duchcově. V komisi ještě zasedly učitelky z jednotlivých škol. Paní ředitelka zároveň popřála dětem mnoho úspěchů a soutěžní dopoledne mohlo začít. Celkem 24 zástupců škol se pustilo do práce. Nejednalo se jen o malování kraslic, ale o výrobu i jiných velikonočních motivů. Děti vyráběly košíky, velikonoční věnečky, zajíčky. Kraslice malovaly, polepovaly i drátkovaly. Opravdu se všichni snažili, aby jejich výrobek byl ten nejkrásnější. Používaly se různé techniky s výborným výsledkem. Děti pracovaly s plným nasazením celé tři hodiny. Práci přerušily pouze při podávání malého občerstvení, které pod vedením paní učitelky připravily žákyně naší školy. Výbornou motivací byly také vystavené odměny, které byly sladké a velikonoční. Během celého dopoledne nezahálela hodnotící komise, ta každého soutěžícího bodovala. Maximální počet bodů znamenal vítězství v dané kategorii. Doprovázející učitelé své žáky znají a vědí, co dovedou. I paní tajemnice ing. Kounovská již věděla, co naše děti dokáží. Své překvapení neskrývala paní Tomášová, která by nejraději dala všem maximální počet bodů. Komise měla velice těžký úkol, musela hodnotit nejen jednotlivce, ale i velké velikonoční dekorace, kterými se prezentovaly jednotlivé školy. Nakonec byly body sečteny a výsledky soutěže vyhlášeny. V každé kategorii byli odměněni tři žáci, kteří dostali velikonoční odměnu i s diplomem. V soutěži velikonočních dekorací, kde se sešlo 16 výrobků, byly nakonec oceněny 3 nejlepší. Výběr byl obtížný, neboť všechny práce byly velmi zdařilé. Prožili jsme příjemné dopoledne, kde si děti i dospělí dokázali, že dovedou ve svých rukách vykouzlit zdařilé velikonoční ozdoby. Určitě se již dnes všichni těší na další ročník velké velikonoční soutěže. Poděkování za zdařilou akci patří všem dětem, učitelům, ing. Renatě Kounovské, paní Zlatuši Tomášové i hlavnímu sponzorovi, firmě ABS Bílina zastoupené ing. Zdeňkem Adamem. Mgr. Dagmar Sluková

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.