| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Projektový den – Den Země – 24.4.2009


Jako každý rok, tak i letošní školní rok si naše škola připravila v rámci projektového dne Akci s názvem „ Den Země". Děti měli stanovené úkoly, které měli v průběhu dne plnit. Tyto úkoly byly bodově hodnoceny S tím, že zvítězí ta třída, která bude mít bodů nejvíce. Z úkolů lze uvést například výrobu papírové zeměkoule z plastových víček vytvořit květinu a nebo zhotovit model elektrárny. Závěrem se konala soutěž ve třídění odpadů a zjištění výkupních cen surovin v místní sběrně. Soutěž se poté vyhodnotila a vítězné kolektivy byly oceněny drobnými cenami. Akce se všem moc líbila a již se těšíme na příští rok.

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.