| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Projektový den 72 hodin-2015


 Je 8. října 2015 a my se probouzíme do ponurého a deštivého rána. I přes nepřízeň počasí jsme s odhodláním a nadšením zahájili projektový den 72 hodin pod heslem „Zasadíme stromy pro budoucnost“. Chceme přírodu nejen chránit, ale i obnovovat. Naším hlavním úkolem je pryč s odpadky v  našem krásném městě, které si oblíbil i sám Giacoma Casanova, nejslavnější obyvatel duchcovského zámku, a výsadba dvou stromů v městském parku B. Smetany. Jedná se o METASEKVOJI TISOVCOVITOU, opadavý jehličnan pocházející ze střední Číny.

Ve škole si nejdříve povídáme o stromech, jaký mají díky své dlouhověkosti  a velikosti odedávna význam pro lidstvo a planetu. Každá třída měla za úkol Metasekvoji tisovcovitou výtvarně zpracovat s využitím techniky dle vlastního výběru, fantazii se meze nekladli. Starší žáci potřebné informace o stromu získávali pomocí internetového vyhledávání. Těm nejmenším pomáhali paní učitelky a paní asistentka. Výsledek byl nad očekávání velmi zdařilý.

          Teď nás čekal nejdůležitější úkol projektu vzít lopaty, rýče, hrábě a tabulky s označením projektu a vydat se do městského parku B. Smetany vedle naší školy, kde nám Technické služby města Duchcova předpřipravily jámy na výsadbu nových stromků, které nám sponzorsky věnoval pan Ing. Marek Hanuš. Písemně pro nás zpracoval nejdůležitější údaje o Metasekvoji tisovcovité a za to mu patří od nás všech veliký dík. Samotné výsadby se nemohl zúčastnit z důvodu zaneprázdněnosti.

Tohoto úkolu se ujal pan Jan Duda z MÚ Duchcov, Odboru výstavby a životního prostředí. S velkým nadšením a odhodláním společně s žáky 2. stupně vykopali jámy, promíchali hlínu s humusem, vyrobili podpůrné a ochranné konstrukce ke stromům, aby se zabránilo pozdějšímu poškození. Za přítomnosti paní ředitelky Mgr. B. Stádníkové, která také přiložila ruku k dílu, paní zástupkyně Mgr. L. Hofmanové, všech žáků a učitelů byly stromy zasazeny. U každého stromu byla umístěna tabulka s názvem projektu.

        Tím náš projektový den nekončí, ještě nás čeká úklid města od odpadků a sběr kaštanů. Opět s rukavicemi, popř. s pytlíky na rukou a velkým pytlem na odpadky každá třída vyráží na svůj předem určený úsek.

           Díky projektu 72 hodin jsme prohloubili kontakt s Technickými službami města Duchcov a s  MÚ Duchcov, s panem J. Dudou, také se těšíme na další spolupráci s panem Ing. M. Hanušem, který byl sponzorem našeho projektu.

Největší pochvalu si zaslouží žáci, učitelé a naše paní ředitelka Mgr. B. Stádníková, která nás v projektu podporovala. Z výsledků naší práce jsme všichni měli dobrý pocit, protože jsme udělali něco pro budoucnost.

 

 

                                                                               Bc. Anna Hirschová, koordinátorka projektu


Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.