| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Pomoc Nadace Terezy Maxové dětem


Velmi jsme uvítali nabídku Nadace Terezy Maxové týkající se mimořádné pomoci v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID-19. V době uzavření škol a realizace vzdělávání v dětském domově nám velmi pomohl příspěvek na zakoupení čtyř notebooků. Děti je využívaly k online výuce, plnily zadané úkoly ze základních i středních škol. Notebooky jsme využívali po celou dobu až do prázdnin, neboť jsme se rozhodli, že děti po uvolnění mimořádných opatřeních nebudou do škol docházet a výuku budeme zajišťovat sami. Zvládání výuky nebylo jednoduché a mnohdy nám nestačilo ani celé dopoledne a museli jsme se připravovat i v odpoledních hodinách. Bylo výhodou, že se s notebooky  dalo pracovat nejenom v prostorách jednotlivých skupin dětského domova, ale také v době příznivého počasí i venku na zahradě. Někteří žáci si dokonce zlepšili známky ve druhém pololetí. Chtěli bychom poděkovat za nadační příspěvek poskytovaný ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, bez kterého bychom si notebooky nemohli zakoupit.


Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.