| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Patřím mezi ostatní – Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů


Projekt s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 je zaměřen na žáky se sociokulturním znevýhodněním a na žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím extrakurikulárních aktivit zvýšit osobní spokojenost zapojených žáků a působit preventivně proti jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, dále působit pozitivně na jejich sebehodnocení a zvýšení sociální sounáležitosti s majoritou a tím přispět k jejich snadnějšímu začlenění. Projekt se soustředí na to, jak dětem ukázat pozitiva, která vzdělání má, a poskytnout jim podporu a nástroje pro realizaci vlastních cílů. V rámci projektu dochází do dětského domova studenti středních škol, kteří pomáhají s přípravou na vyučování, vypracováním domácích úkolů a procvičováním učiva vybraným dětem dětského domova.

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.