| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Nadační fond Veroniky Kašákové


Náš dětský domov spolupracuje s Nadačním fondem Veroniky Kašákové. Jedním z projektů je projekt Restart. Hlavním cílem projektu je zjednodušit dětem zařazení do běžného života po opuštění dětského domova. Dětem pomáhají odborní kouči a terapeuti, kteří s nimi pracují na odbourání traumat a negativních vzorců z dětství a na získání sebevědomí a sebelásky, objevují jejich silné stránky, pracují na nich a řeší jejich využití v praktickém životě. Jedná se vždy o pravidelné návštěvy, dobrovolná individuální sezení s dětmi, které se blíží odchodu z dětského domova, následně je možná i spolupráce s dětmi, které již dětský domov opustily. Ambasadorkou projektu je Veronika Kašáková, která své dětství i dospívání sama v dětském domově prožila, na jejích zkušenostech jsou základní pilíře projektu také postaveny. Svá přání si děti mohly splnit i v rámci projektu Proměny s Veronikou, který je realizován ve spolupráci se společností Oriflame.

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.