| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Miss - 2009


MISS Základní školy praktické v Duchcově Nejen média se mohou pochlubit každoročním výběrem nejkrásnějších dívek v České republice, ale také naše škola se pravidelně účastní této soutěže v rámci speciálních škol teplického okresu. Letos jsme se rozhodli uspořádat přípravné školní kolo, aby si dívky mohly vyzkoušet, co je čeká, připravit si svá vystoupení a v domácím prostředí předvést, že jsou těmi pravými pro reprezentaci naší školy. Přihlásit se mohly všechny dívky z druhého stupně, které mají odvahu, jiskru a vtip a nebojí se své přednosti zúročit. Zúčastnilo se celkem dvanáct dívek, zastoupeny byly všechny ročníky. Úkolem soutěžících bylo vybrat vhodné oblečení, účes a líčení tak, aby na první pohled co nejvíce upoutaly, protože úvodní disciplínou byla promenáda a porota hodnotila celkový dojem, sladění doplňků, ladnou chůzi a příjemné vystupování. Ve druhé části soutěže dívkám již nestačil jen krásný vzhled, neboť je známo, že první dojem může klamat. V této disciplíně bylo úkolem představit porotě svou osobu, jméno, věk, bydliště, zájmy, koníčky, budoucí povolání a jiné zajímavosti ze svého života. V tomto kole se potvrdilo, že krása není vše a že je důležitý celkový projev osobnosti. Všechny dívky si daly velmi záležet. Měli jsme možnost zhlédnout různé modely a kreace, vyslechnout různé názory a chvíli si užívat tu slavnostní atmosféru. Patronkou děvčat byla paní učitelka Magdaléna Dubnová, která je soutěží provázela a udělovala cenné rady. A jaká by to byla Miss bez přítomnosti kamer a fotoaparátů? O tuto nezbytnost se nám postarala p. uč. Ulrichová, která obratně zdokumentovala celou akci. V závěru čekal porotu (p. uč. Jurajdovou, Hoffmannovou, Havlíkovou a Ramešovou) nelehký úkol - vybrat ze soutěžících čtyři dívky, které budou reprezentovat naši školu. Vybranými dívkami se staly Jaroslava Tomanová, Valentina Červeňáková, Veronika Gaďová a Eva Bohóová. Věříme, že nezůstane jen u letošního ročníku. Mgr. Miroslava Ramešová Petra Havlíková

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.