| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Malí cyklisté na výletě


V sobotu 6. 10. 2018 nám počasí slibovalo, že plánovaný celodenní výlet po cyklostezkách kolem Duchcova se vydaří. Tentokrát byli na řadě naši nejmenší. S patřičnou výbavou a novými koly z vánočních projektů jsme dopoledne vyrazili směrem k rekultivované krajině, zprvu na „Liptickou vyhlídku“, kde cyklisté posilněni svačinkou procvičili techniku jízdy po prkenném molu. Zastávka u jezera Emma byla zpestřena „rybolovem“ na vlastnoručně vyrobených udicích. Poté výšlap po štěrkové cestě do zámecké zahrady, podél Loučenského potoka k rybníku. Louka nad rybníkem Leontýna nám posloužila k terénnímu závodu dvojic a odpolednímu občerstvení. Pokračovali jsme kolem rybníka Barbora do Habešské obory, kde jsme lesní zvěř nakrmili ovocem, nasbíraným po trase. Zpět do domova se malí cyklisté vrátili sice unaveni, ale naplněni novými zážitky.


Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.