| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Kamínky z DD Duchcov


Jelikož i nás v dětském domově zastihla koronavirová karanténa, přemýšlela jsem, čím obohatit každodenní aktivity dětí v dětském domově. Na internetu nás zaujala skupina, která se věnuje malování kamínků, které se poté schovají na různá místa v Duchcově či okolí. Začalo tedy pro nás období malování kamínků, které potom za nás teta schovávala po celém Duchcově. Tato aktivita nás velice baví. Chceme poděkovat paní Denise Ondříčkové za překrásné broučky a berušky a Vám všem, kteří jste si našli cestu kolem našeho domova a položili nám na zahradu, či za plot, vaše výtvory.

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.