| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Den stromů 2015


Dne 22. 10. 15 byl na naší škole realizován již sedmým rokem projektový den – Den stromů. Žáci vyráběli koláže, které byly zaměřeny na stromy a na celý ekosystém lesa. Informace získávali pomocí internetového vyhledávání, po té je výtvarně zpracovali. Na tomto projektu stejně jako v minulém roce pracovala i přípravná třída. Po skončení a vystavení všech výtvarných prací se uskutečnila vycházka do okolí školy, kde žáci se svými pedagogy určovali stromy a rostliny. Po té byla celá akce zdokumentována.

 

                                                                                                          Bc. Markéta Pikalová

                                                                                                                      učitelka přípravné třídy

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.