| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Den Evropy 2009


V pondělí 11.5.2009 jsme u nás ve škole pořádali další projektový den, tentokrát Den Evropy. Každá třída si vylosovala jeden stát Evropské unie a měla za úkol o tomto státě si připravit co nejvíce charakteristických informací. Dále musely jednotlivé třídy plnit úkoly týkající se Evropské unie, ty pak byly hodnoceny komisí. V tělocvičně se třídy prezentovaly jako státy a to za pomoci hudby a různých převleků, které jsou typické pro daný stát. Závěrem se celá akce zhodnotila a žáci byli odměněni drobnými cenami.

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.