| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Čarodějnice 30.4.2009


Jako každý rok, tak i letošní jsme si v naší škole připravili akci a názvem ČARODĚJNICE 2009. Děti, ale i učitelé se patřičně upravili, aby byli připraveni na pravý čarodějnický rej. Celá akce se konala v prostorách naší tělocvičny, kde se jednotlivé třídy postupně představovaly. Porota z řad učitelů měla za úkol hodnotit a vybírat nejlepší čarodějnice a čaroděje. Závěr celého dopoledne byl ve znamení čarodějnického reje za doprovodu hudby. Dle ohlasu všech přítomných se akce všem líbila, a tak se již těšíme na příští rok.

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.