| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

Beseda v rámci projektu Vzpoura úrazům


Dne 20. 10. 2016 byl na naší škole již druhým rokem prezentován projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny pod názvem „Vzpoura úrazům“, který usiluje o prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkáních na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, a to zcela bezplatně. V průběhu edukační přednášky si žáci prověřili své znalosti z dopravní výchovy, měli možnost se seznámit s životem tělesně postižených a vyzkoušet si jízdu na vozíku pro hendikepované. Pro žáky byla přednáška velmi zajímavě připravena, zaujala je vstřícným a pozitivním přístupem přednášejících a moc se jim líbila. Rádi bychom touto cestou ambasadorům poděkovali a popřáli jim mnoho úspěchů.

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.