| Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana >

„ Jeden za všechny, všichni na koně“


Projekt realizuje Jezdecká společnost Hipodrom Most, o. s. Tato společnost má bohaté zkušenosti s chovem koní, výukou jízdy na nich i velmi kladným působením hipoterapie na zdravé i zdravotně handicapované jedince. Projekt je realizován od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. Pro děti jsou připravené speciální programy. Součástí každé výuky je teoretická i praktická část. Pro teoretickou část výuky jsou vypracovány pracovní listy, tématické básničky, omalovánky či kreativní úkoly. Vše je zpracováno tak, aby děti získaly nové poznatky ze života koní a enviromentální výchovy. Praktickou část tráví děti v přímém kontaktu s koňmi.

Fotogalerie k článku

detsky-domov

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.